Privacyverklaring

 

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bauke’s hair design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bauke’s hair design en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bauke’s hair design verstrekt. Bauke’s hair design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP -adres (meegezonden met u e-mail, er wordt niet actief gebruik gemaakt van uw IP adres.)
  • WAAROM Bauke’s hair design GEGEVENS NODIG HEEFT

Bauke’s hair design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bauke’s hair design  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Bauke's Hair Design GEGEVENS BEWAART

Bauke’s hair design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bauke’s hair design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van  Bauke’s hair design worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bauke’s hair design gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bauke’s hair design maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties Bauke’s hair design bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan  Bauke’s hair design te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bauke’s hair design heeft hier geen invloed op.

Bauke’s hair design heeft Google geen toestemming gegeven om via  Bauke’s hair design verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar baukepolman87@outlook.com.  Bauke’s hair design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

 Bauke’s hair design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bauke’s hair design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bauke’s hair design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Bauke’s hair design op via

Baukepolman87@outlook.com, www.baukeshairdesign.nl is een website van  Bauke’s hair design.

  Bauke’s hair design is als volgt te bereiken:

Postadres:  Beemd 40, 6852 MJ Huissen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55740928

Telefoon: 0623962487

E-mailadres: baukepolman87@outlook.com